13 ലക്ഷം രൂപക്ക് 4സെന്റിൽ സുന്ദരമായ ഒരു വീട് .

13 ലക്ഷം രൂപക്ക് 4സെന്റിൽ സുന്ദരമായ ഒരു വീട് .
നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായി വീട് എന്നുള്ളത് . പല ആളുകൾക്കും പുതിയ വീട് വെക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് . എന്നാൽ ഒരു വീട് വെക്കുവാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങുന്നതിനും അധികമായാണ് ചിലവ് ഉണ്ടാകുന്നത് . എന്നാൽ സാധാരണകാർക് താങ്ങാവുന്ന ചിലവിൽ പണിത ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കാണാനായി സാധിക്കും .

 

എന്തെന്നാൽ 13 ലക്ഷം രൂപക്ക് 4 സെന്റിൽ നിർമിച്ച സുന്ദരമായ ഒരു വീട് നമ്മുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം . 950 ചതുരശ്ര അടിയിൽ ആണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് . സിറ്റൗട്ട് , ഹാൾ , 2 ബെഡ്‌റൂം അറ്റാച്ചഡ് ബാത്രൂം , കിച്ചൻ , വർക്ക് ഏരിയ എന്നിങ്ങനെ ആണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് . വളരെ അധികം മനോഹരമാണ് ഈ വീട് കാണാൻ . ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളരെ അധികം താങ്ങാവുന്ന ചിലവിൽ ആണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് . ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖകരമായി ജീവിക്കേണ്ട എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് . നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ . https://youtu.be/sUZ_V9prGF0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *