4.5 സെന്റിൽ 22 ലക്ഷത്തിന് നിർമിച്ച 1448 SQ FT 3 ബെഡ്റൂം വീട് .

4.5 സെന്റിൽ 22 ലക്ഷത്തിന് നിർമിച്ച 1448 SQ FT 3 ബെഡ്റൂം വീട് .
നമ്മളിൽ പല ആളുകളും പുതിയ വീട് വെക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണ് . അത്തരക്കാർക്ക് വളരെ അധികം ഗുണം ചെയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് . ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വീടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് . 22 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് . മാത്രമല്ല നാലര സെന്ററിൽ ആണ് ഈ വീട് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത് .

 

 

കാണാൻ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വീട് ആണ് ഇത് . ഒരു കുടുംബത്തിന് സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് . 1448 SQ FT ഉള്ള ഈ വീട്ടിൽ 3 ബെഡ്‌റൂം ഉണ്ട് . അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂമിന് അറ്റാച്ഡ് ബാത്രൂം ഉണ്ട് . ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് . നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് . ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പല വീടുകളും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു . നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം . അതിനായി ലിങ്കിൽ കയറുക . https://youtu.be/-aFZxNiZuz4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *