ബാഗ് മോഷണം പോയി പരിഭ്രമിച്ചു രാത്രിയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് വൃദ്ധൻ ചെയ്തത് .

ബാഗ് മോഷണം പോയി പരിഭ്രമിച്ചു രാത്രിയിൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് വൃദ്ധൻ ചെയ്തത് .
സ്ത്രീകളക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം സുരക്ഷാ ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് . സ്ത്രീകളുടെ നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് നേരിടുകയും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷാ നൽകുന്ന നന്മയുള്ള ആളുകളും നമുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് . ചില ആളുകളെ നാം പുറമെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പ്രശ്നക്കാരായി കരുതുന്നവർ ആണ് .

 

 

എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ വളരെ അധികം നന്മ ഉള്ളതായിരിക്കും . അതിനു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയി മാറി ഇരിക്കുന്ന പെൺക്കുട്ടിയുടേ അനുഭവം . എന്തെന്ന് നിന്ന പെൺകുട്ടിയും അനിയനും കൂടി ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ അവളുടെ ബാഗ് മോഷണം പോകുക ആയിരുന്നു . ആകെ പതറിയ അവളെ ഒരു വൃദ്ധൻ സഹായിക്കുക ആയിരുന്നു . ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം അതിശയിച്ചു പോകുന്നതാണ് . നേഹ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിട്ട കുറിപ്പ് വളരെ അധികം വൈറൽ ആവുകയാണ് . ഈ കുറിപ്പ് എന്തെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ . https://youtu.be/GnLIOLlDALI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *