ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി നാട്ടുകാർ, നാട്ടുകാർക്ക് ഭീഷണിയായി കാണ്ടാമൃഗം

ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകൾ നിറഞ്ഞ നിരവധി മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട്. അവയുടെ ശരീര ഘടനയും, സ്വഭാവവും എല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തവുമാണ്. എപ്പോഴാണ്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും മുൻകൂട്ടി മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

ഇവിടെ ഇതാ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അത്തരത്തിൽ കിട്ടിയ മുട്ടൻ പണിയാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറുന്നത്. കുരങ്ങൻ മുതൽ കാണ്ടാമൃഗം വരെ ഉള്ള വിചിത്ര സ്വഭാവം ഉള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ചില പണികളാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചോ.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു..

മൃഗശാലകളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത്തരം ജീവികളെ കണ്ടിട്ടുള്ളു എങ്കിലും അന്യ സംസ്ഥാങ്ങളിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം വളരെ അധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആന നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രേശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ കാണ്ടാമൃഗം ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടുകാരുടെ നേരെ അക്രമാസക്തമായി ഓടുകയാണ് കാണ്ടാമൃഗം. മുന്നിൽ പെട്ടാൽ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *