ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ വിചിത്ര ജീവി..! (വീഡിയോ)

വ്യത്യസ്തത നിറഞ്ഞ നിരവധി ജീവികൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി. മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, പക്ഷികൾ, സസ്തനികൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ജീവികൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികാലം മുതലേ പാഠ പുസ്‌തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചുവരുന്ന നിരവധി ജീവികളെ അറിയാം എങ്കിലും. നമ്മളിൽ പലരും ഇന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും, വ്യത്യസ്തമായതുമായ ജീവികൾ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്.

നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ദിനോറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ദിനോസറുകളെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നിരവധി സിനിമകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യസ്ത്യസ്തമായ ജീവികളെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്.

അതിൽ ചിലതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭീകര രൂപമുള്ളതും, മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയാകും എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന എലിയനുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിയിൽ പലരും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചില ജീവികളാണ് ഇത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.. ആർക്കും ഇവർ അപകടം വരുത്താതിരിയ്ക്കട്ടെ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *