വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ ഭീമൻ പാമ്പ് (വീഡിയോ)

എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതി ശക്തമായ മഴയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ള കെട്ടും. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കാരും ഉണ്ട്. നദികൾ എല്ലാം കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകി താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇതാ അത്തരത്തിൽ ഒരു നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപൊക്കത്തിലൂടെ ഒളിച്ചെത്തുന്നത് ഭീമൻ പാമ്പാണ്.

വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള അപകടകാരികളായ നിരവധി പാമ്പുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പെരുപാമ്പിനെയാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയത് പിനീട് ഉണ്ടാകുന്നത്, പാമ്പും മറ്റു ജീവികളും വീടിനുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ റോഡിലൂടെ നടന്നുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുന്ന പാമ്പിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല. CCTV കാമറയിൽ കിട്ടിയ മറ്റു പല ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.. പാമ്പ് ഈ വ്യക്തിയെ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *