ആന ഇടഞ്ഞ് നിയന്ത്രണം വിട്ടോടിയതോടെ പാപ്പാന്മാർ ആനയുടെ പുറകെ വെച്ചു പിടിച്ചു .

ആന ഇടഞ്ഞ് നിയന്ത്രണം വിട്ടോടിയതോടെ പാപ്പാന്മാർ ആനയുടെ പുറകെ വെച്ചു പിടിച്ചു .
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി ആനകളും , ആനപ്രേമികളും ആണ് ഉള്ളതാണ് . വളരെയധികം ആരാധനയോടെയാണ് പലരും ആനകളെ കാണുന്നത് .
അതുപോലെ തന്നെ ദൈവീകമായും പലരും ആനകളെ കാണുന്നു . ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആനകൾ ഉള്ളതും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് . മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പൂരങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആനകൾ . ആനകളില്ലാത്ത പൂരങ്ങൾ വളരെയധികം
ശോകം ആയിരിക്കും .

 

 

എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആനകൾ ഇടയുന്ന സംഭവങ്ങൾ നാം അറിയുന്നതാണ് . വളരെയധികം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി വാർത്തകൾ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് . ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഹരിപ്പാട് നടന്നത് . എന്തെന്നാൽ ഹരിപ്പാട് കുളത്തിൽ കുളിക്കാനെത്തിയ ആന ഇടഞ്ഞു ഓടുകയായിരുന്നു . ആനയുടെ പിന്നാലെ പാപ്പാന്മാർ ഓടുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം കാണാവുന്നതാണ് . പാപ്പാന്മാരുടെ തക്കതായ ഇടപെടൽ മൂലം കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ ആനയെ തളക്കാനായി സാധിച്ചു . വളരെ വലിയ അപകടമാണ് അവിടെ ഒഴിവായത് . ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണാവുന്നതാണ് . https://youtu.be/FxWiv1nvAKU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *