വെറും 7 ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് മാറാൻ കറ്റാർവാഴ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി .

വെറും 7 ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് മാറാൻ കറ്റാർവാഴ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി .
പലരിലും അധികമായും കണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കറുത്ത പാടുകൾ . ഇത് മുഖത്തെ സൗന്ദര്യത്തിനു വളരെയേറെ ബാധിക്കുന്നു . സാധാരണയായി ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കാത്തവരിലും കൂടുതൽ സമയവും ഫോണോ കമ്പ്യൂട്ടറോ യൂസ്‌ ചെയ്യുന്നവർക്കും കൃത്യമായ ശരീരത്തിന് വേണ്ട അളവിൽ വെള്ളം കുടിക്കാത്തർക്കുമൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടു വരുന്നത് .

 

 

മാത്രമല്ല ഈ പ്രശ്നം മാറുന്നതിനായി പലരും പലതരത്തിലുള്ള ഫേസ് പാക്കുകളും മുഖം വെളുപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പല ക്രീമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് . എന്ന ഇവയുടെ ഉപയോഗം മറ്റു സ്കിൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു . എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം . എങ്ങനെയെന്നാൽ , കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പൊടികൈ ചെയ്യുക . ഇതെങ്ങനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാകാം എന്നറിയാൻ വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാകാം . ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ അടിയിൽ മായാതെ നിൽക്കുന്ന കറുത്ത പാട് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്നതാണ് . ഇതിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനും മനസിലാക്കാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/9DU0S_8SE8I

Leave a Comment