ഒട്ടും ഭംഗിയില്ലാത്ത മുടിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ? അറ്റം പൊട്ടി പോവാറുണ്ടോ ? മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലാണോ ?

ഒട്ടും ഭംഗിയില്ലാത്ത മുടിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ? അറ്റം പൊട്ടി പോവാറുണ്ടോ ? മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലാണോ ?
നമ്മളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ. ഇന്ന് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഈ പ്രശ്നം അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിനു തന്നെ ബാധിക്കുന്നു . തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരം മൂലം ആണ് നമ്മളിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കാണപെടുന്നത്.മാത്രമല്ല ഇതുമൂലം തലയിൽ മുടിക്കായ വരാൻ കാരണമാകുന്നു .

 

 

എന്നാൽ നമ്മുക്ക് താരൻ അകറ്റി മുടി പോയ ഭാഗത്ത് പുതിയ മുടി കിളിർത്ത് തഴച്ചു വരാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ടിപ്പ് എങ്ങനെ തയ്യാറാകാം എന്ന് നോക്കിയാലോ .. എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു മിക്സി ജാറിൽ തേങ്ങാ ചിരകിയത് ഇട്ടു കൊടുക്കുക , ശേഷം 2 സ്പൂൺ പാലും , മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക . ശേഷം നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാ പാൽ എടുക്കുക . എന്നിട്ട് കുറച്ചു നാരങ്ങാ നീരും അതിലേക്ക് ചേർത്ത് അര മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വക്കുക .

 

ശേഷം നന്നായി തലയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ തേച്ചു പിടിക്കുക . ശേഷം കഴുകി കളയാം . ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താരൻ അകറ്റി മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറുകയും മുടി പൊട്ടി പോകാതെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു . കൂടാതെ പുതിയ മുടി കിളിർത്തു വരുന്നതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/uL7Xj3rk01I

Leave a Comment