ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് കൃമികടി മാറിക്കിട്ടും . ഏത് പ്രായക്കാർക്കും .

ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് കൃമികടി മാറിക്കിട്ടും . ഏത് പ്രായക്കാർക്കും .
കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കൃമി ശല്യം . ഈ പ്രശ്നം വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു . എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം മാറാനുള്ള പരിഹാര മാർഗമായ ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെ തയാറാകാം എന്ന് നോക്കിയാലോ . എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുക . ശേഷം അതിലേക്ക് വെറ്റില കഷ്ണങ്ങളാക്കി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുക . കൂടാതെ 5 ഏലക്ക ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക .

 

 

ശേഷം ഒരു പിടി കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക്ക . ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഈ പാനീയം കുടിക്കാവുന്നതാണ് . കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് . ഈ വെള്ളം ഇത്തരത്തിൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൃമികൾ നശിക്കാനും അതുപോലെ കൃമി ശല്യ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കൃമി കടികൾ മാറാനും ഈ വേവിച്ച പപ്പായ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുണ ചെയ്യുന്നു . നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിച്ചു നോകാം . ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/he99Q-chEPc

Leave a Comment