കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല പാൽ . ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം .

കുടിക്കാൻ മാത്രമല്ല പാൽ . ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം .
നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മുഖസൗന്ധര്യത്തെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് . പലർക്കും മുഖത്ത് ചെറിയ പാടുകൾ വന്നാൽ പോലും അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതാണ് . പലർക്കും മുഖത്ത് പല പാടുകളും അതുപോലെ കരിവാളിപ്പും ഉളവരായിരിക്കാം . എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഖം വെളുത്ത് തുടിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് പരിചയപെട്ടാലോ ..

 

നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊടികൈ ആണിത് . എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി എടുക്കുക , ശേഷം 2 സ്പൂൺ പാലിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു മുഖത്തു പുരട്ടുക . ശേഷം 15 കഴിഞ്ഞു കഴുകി കളയുക . അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പൂൺ പാലിൽ 1 സ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് മുഖത്തു പുരട്ടുക . ശേഷം 15 കഴിഞ്ഞു കഴുകി കളയുക . നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള പാടുകളും കരിവാളിപ്പും എല്ലാം അകറ്റി മുഖത്തെ വെളുത്ത നിറം നൽകി മൃദുവാക്കുന്നതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/Div9ZaLbmMg

Leave a Comment