വൃദ്ധനെയും യുവവാക്കും ഒറ്റമൂലി .

വൃദ്ധനെയും യുവവാക്കും ഒറ്റമൂലി .
നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നല്ലതു പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് . എന്നാൽ പ്രായമാകും തോറും നമ്മളിൽ പല അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കപെടാറുണ്ട് . അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരിക വേദനകളും കാണപ്പെടാറുണ്ട് . എന്നാൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ ഇരിക്കാനും നമ്മുടെ യുവത്വം നിലനിർത്താനുമായുള്ള ഒരു പാനീയം വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാകാം കഴിയുമെന്ന് നോക്കിയാലോ .

 

 

എങ്ങനെയെന്നാൽ , നമ്മുടെ വീട് പരിസരങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന മുക്കുറ്റി ഇല
തണ്ടുമെല്ലാം കുതിർക്കുക , ശേഷം അവ നന്നായി ചതച്ചതിനു ശേഷം കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ച് നീരാക്കിയെടുക്കുക . ശേഷം തിളപ്പിച്ച പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ മുക്കുറ്റി നീര് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതാണ് . തുടർച്ചയായി 51 ദിവസം ഇങ്ങനെ കുടിക്കണം . കാലത്ത് ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം വേണം ഇത്തരത്തിൽ പാൽ കുടിക്കാൻ . ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ പ്രായത്തിനു അനുസരിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതെ നിങ്ങളുടെ യുവത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് . സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഈ പാനീയം കുടിക്കാവുന്നതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/rJmU5vCqSIA

Leave a Comment