പാമ്പിനെ പാല് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്…! (വീഡിയോ)

   
 

പാമ്പിനെ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല.. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ജീവിയാണ് പാമ്പ്. മൂർഖൻ, അണലി, പെരുമ്പാമ്പ് തുടങ്ങി നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള പാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാ ഒരു വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ ഉഗ്ര വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ പാല് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

2022 ലും പാമ്പിനെ ദൈവമായി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇത്. പാമ്പിൻ മുൻപിൽ കൈ കൂപ്പി തൊഴുന്ന ചിലർ. രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലായി പാൽ നിറച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നു.. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കു.. ഇങ്ങനെയും ആളുകൾ ഉണ്ടോ..?

 

അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും മാറാത്ത ചില ആളുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. അപകടകാരിയായ പാമ്പിനെ പാല് കൊടുക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യം ആരും കാണാതെ പോകല്ലേ. ഇത്തരക്കാരുടെ കഴിവാണോ കഴിവ് കെണ്ടാണോ ഇത് എന്നത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *