പല്ല് പുളിപ്പ്, പല്ല് വേദന, പല്ല് വൃത്തിയാവാൻ ഇതു മതി .

പല്ല് പുളിപ്പ്, പല്ല് വേദന, പല്ല് വൃത്തിയാവാൻ ഇതു മതി .
പലരിലും കാണപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമാണ് വായിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ . അതിനാൽ നമ്മുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകാറുണ്ട് . അത്പോലെ തന്നെ പല്ലിനെ മോണയുടെ പഴുപ്പ് , പല്ല്പുളിപ്പ് , പല്ല് വേദന , മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ വായ്നാറ്റം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാകാൻ കഴിയുന്ന ടിപ്സ് നോക്കിയാലോ . എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചു കൂവ പൊടി എടുക്കുക . അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കല്ലുപ്പും ചേർക്കുക .

 

 

അതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് ആര്യവേപ്പില പൊടി അര സ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർക്കുക . ശേഷം ഇവ എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക . എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിന്റെ മോണയുടെ പഴുപ്പ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ വായ്നാറ്റം , പല്ല്പുളിപ്പ് , പല്ല് വേദന അതുപോലെ പല്ലിലെ കറകൾ എന്നിവയെല്ലാം പോകുവാൻ ഗുണം ചെയ്യുന്നു . വിട്ടുമാറാത്ത കറകൾ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചതോളം ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്നതാണ് . ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ ടിപ്പുകൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണാം . https://youtu.be/K5uT5kReUxs

Leave a Comment