വിപണിയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് 7 റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കുകൾ.. – Upcoming Royal Enfiled Bikes

Upcoming Royal Enfield Bikes

Upcoming Royal Enfiled Bikes:- ഇന്റർനാഷണൽ വിപണിയിലേക്കായി റോയൽ എൻഫീൽഡ് പുത്തൻ ബൈക്കുകൾ റിലീസിനായി ഒരുങ്ങി കൊടിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത എങ്ങിനെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഉള്ള പുതിയ നിറയാൻ 2023 ലേക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ കാമറ കണ്ണുകളിൽ പെട്ട ചില മോഡലുകൾ കണ്ടുനോക്കു.. ഹണ്ടർ 350 : ഈ അടുത്തിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തരംഗമായി മാറിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ്. വാഹനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ക്യാമെറയിൽ പകർത്തിയ ചില ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ചില … Read more