ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച നടി അപർണ ബാലമുരളി – National Film Award for Malayalam

Best Actress National Award winner Aparna Balamurali

National Film Award for Malayalam:- ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച ഛായാഗ്രഹണത്തിന് നിഖിൽ എസ് പ്രവീണിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. മികച്ച വിവരണത്തിന് ശോഭ തരൂര് ശ്രീനിവാസൻ പുരസ്കാരം നേടി. മികച്ച മലയാള സിനിമക്കുള്ള പുരസ്കാരം, തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്ന ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചു. മികച്ച സങ്കടണം മാഫിയ ശശിക്കും. അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് മികച്ച സങ്കടനത്തിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയെടുത്ത. മികച്ച ശബ്ദ മിശ്രണത്തിന് മാലിക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയ ശ്രീശങ്കറിനും, വിഷ്ണുവിനും അവാർഡ് … Read more