അര കായ മതി ഇനി പ്രമേഹരോഗത്തിന് ശരീരത്തിൽ സ്ഥാനം ഇല്ല …!

അര കായ മതി ഇനി പ്രമേഹരോഗത്തിന് ശരീരത്തിൽ സ്ഥാനം ഇല്ല …! ഷുഗർ മാറുന്നതിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ബലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കായ്കനികൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായർക്ക് വരെ പ്രമേഹം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. മലയാളികളുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. പ്രമേഹത്തിനു അധികമായി കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണഗണൽ കഴിക്കുന്നതുമൂലം ഇത് പലരിലും വലിയ തോതിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥ. ഇത് പരിഹരിക്കാനായി പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും മിക്യവരും. എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാതെതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഷുഗർ ഈസിയായി കുറയ്ക്കാം. അതിനായി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും നമുമുക്ക് എളുപ്പം ലബ്യം ആകുന്നതും ആയ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കായ് കാണികൾ മാത്രം വാങ്ങി കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ. നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ പെട്ടന്ന് തന്നെ കുറച്ചെടുക്കാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/_tmfIKrNyXI

 

Leave a Comment