കൊലവിളിയായി നിന്ന കൊമ്പനെ ബൈക്കിൽ പാഞ്ഞെത്തി തളച്ച് മുൻ പാപ്പാൻ…!

കൊലവിളിയായി നിന്ന കൊമ്പനെ ബൈക്കിൽ പാഞ്ഞെത്തി തളച്ച് മുൻ പാപ്പാൻ…! ഉത്സവം നടക്കുന്നതിനു ഇടയിൽ അതിൽ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം അവിടെ കണ്ടു നിന്ന ആളുകളെ എല്ലാം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുക ആണ്. കാരണം ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റു ആനകളെ അവിടുന്ന് പെട്ടന്ന് മാറ്റാനോ മറ്റോ പറ്റിയില്ല എന്ന് ഉണ്ടങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടഞ്ഞ ആന പോയി മറ്റൊരു ആനയെ കുത്തി മറിച്ചു ആ ആനകളും ഇടയുന്നതിനു കാരണം ആയേക്കാം. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ആണ് ഓരോ ഉത്സവ പറമ്പുകളിലും ആനകളെ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കാതെ നിർത്തിയത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ട് ഉള്ളതും. ഒരു ആന ഇടഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് എത്രത്തോളം ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കും എന്നത് വളരെ അധികം ബോധ്യം എല്ലാവര്ക്കും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇടഞ്ഞ ഒരു ആന കാരണം മറ്റൊരു ആന ഇടയൻ കാരണം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം ആണ് ഒരു നാടിനെ സ്തംഭിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് ആനയുടെ മുൻ പാപ്പാൻ വരേണ്ടി വന്നു ആനയെ ഒന്ന് തളച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Comment