100 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും കാഴ്ച്ച മങ്ങില്ല ജന്മനാ കണ്ണാട വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ

നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൊതുവെ വാര്ധക്യത്തിലൊക്കെ അടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ നൂറു വയസിൽ പോലും കാഴ്ച ശക്തി ഒരു തരിപോലും കുറയാതിരിക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം. ഇന്ന് മിക്ക്യ ആളുകള്ക്കും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷപെടുന്നതിനും കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും. അതിനു മെയിൻ കാരണമെന്നുപറയുന്നത് അമിതമായ സ്മാർട്ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നീ വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം തന്നെ എന്ന് പറയാം. ഈ ലോകത്ത് വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതിക മികവുമൂലം നമ്മളിൽ ആരും തന്നെ ടെലിവിഷൻ കാണാത്തവരായോ സ്മാർട്ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തവരായോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പണ്ട് ka കുട്ടിക്ക് സ്വബോധം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കയ്യിൽ സ്ലേറ്റും പെൻസിലും ആണ്കൊ ടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോളുള്ള ജനറേഷനിൽ ജനിച്ചുവീഴുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മുന്നിലേക്ക് സ്മാർട്ഫോണുകൾ ആണ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ആരംഭം മൂലവും രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മുന്നിലും സ്മാർട്ഫോണുകളുടെ മുന്നിലുമാണ് സമയംചിലവഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് കാഴ്ചശക്തി സംബന്ധിച്ച പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവ പെടാൻ ഇടവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നൂറു വയസിൽ പോലും കാഴ്ച ശക്തി ഒരു തരിപോലും കുറയാതിരിക്കാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *