ഒന്ന് മാറിപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞെന്നു….!

ഒന്ന് മാറിപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞെന്നു….! ഹൈ റേഞ്ച് യാത്രകൾ എല്ലാം വളരെ അതികം അപകടകരം ആണ് പ്രിത്യേകിച്ചു ഇത്തരതിൽ ഉള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം ഓടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ അധികം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഓരോ ഹെയർ പിന് വളവുകളും എല്ലാം തിരിക്കേണ്ടത്. പൊതുവെ നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ച് യാത്രകൾ എല്ലാം ഇഷ്ടപെടുന്ന ആളുകൾ ആണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ അത്തരത്തിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഓവർ സ്പീഡ് മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ വളവു തിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അശ്രദ്ധ മൂലവും ഒക്കെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്.

നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഹൈ റേഞ്ച് യാത്രകൾ ഒക്കെ വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഭാഗം ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ചിലർ ഇതിന്റെ തങ്ങളുടെ ഉപ ജീവന മാർഗം ആയിട്ടെല്ലാം കണക്കാക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ദൂരങ്ങളിലേക്ക് ചരക്കു കൊണ്ട് പോകുന്ന വലിയ ലോറിക്കാർ. ഇവർ സ്ഥിരമായി ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള റോഡുകളിലൂടെ എല്ലാം പോകുന്ന ആൾ ആണ് എങ്കിലും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *