ഉത്സവത്തിനിടെ ആനയുടെ വാലിൽ തൂങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാഴ്ച പിന്നിട് നടന്നത് ഇങ്ങനെ

നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ പ്രതീകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആനകൾ. എന്നാൽ നാട്ടാനകളും കാട്ടാനകളും ഉള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആയും നാട്ടാനകളെ ആണ് കാണാറുള്ളത് കാട്ടാനകൾ വനമേഖലയിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആയി കാണുക , എന്നാൽ ഈ ആനകൾ വളരെ അധികവും അകാരമാക്രികൾ ആണ് , എന്നാൽ നാട്ടിലെ ആനകളും വളരെ അതികം അകാരമാക്രികൾ ആണ് , ആനകൾ ഇടഞ്ഞാൽ വളരെ അതികം അപകടം തന്നെ ആണ് , ഒരു ചെറിയ കാര്യം മതി ആനകൾ ഇടയൻ , എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുന്നെള്ളിപ്പിനിടെ ഒരാൾ വാലിൽ തുങ്ങിയതാണ് ആന ഇടയൻ കാരണം ,

 

 

ആന വളരെ അതികം പ്രകോപിതൻ ആവുകയും ചെയ്തു , ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ ആണ് ആന ഓടിയത് ഇതിൽ ഒരാൾക്കു ആനയിൽ നിന്നും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു , പല ഉത്സവപ്പറമ്പുകളിലും ഇതുപോലെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞ വാർത്തകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ആണ് , എന്നാൽ ഈ ആനകളെ മെരുക്കാൻ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ടു തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ പാപ്പാന്മാരുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ആണ് ആനകളുടെ അടുത്ത് മറ്റുള്ളവർ നിൽക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ ആണ് ആനകളെ പ്രകോപിതർ ആക്കുന്നതും , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇടയുന്നു ആനകൾ വളരെ അതികം പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

About Ranjith

Journalist, Blogger, Web Content Creator from God's own country

View all posts by Ranjith →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *