ഒരു ദിവസത്തില്‍ രക്ത കുഴല്‍ അടപ്പ് നീക്കി കൊഴുപ്പ് അലിയിച്ചു ശരീരവണ്ണം കുറക്കും വെള്ളം

ഇന്ന് പല ആളുകൾക് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൊളസ്‌ട്രോൾ , ഷുഗർ , കൊഴുപ് , അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തകുഴലിലിന്റെ അടപ്പ് . ഇതിന്റെ എല്ലാം അളവ് കൂടുതലായാൽ നമ്മുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നു . മാത്രമല്ല ഹൃദയബാധക അസുഖങ്ങൾക്ക് വലിയ കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ എല്ലാം കുറക്കാൻ വീട്ടിൽ തന്നെഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാനിയം എങ്ങനെ ആണെന്ന് നോക്കാം …

 

 

എങ്ങനെയെന്നാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക . ശേഷം വെളുത്തുതുള്ളി 4 അല്ലി ചതച്ചു ചേർക്കുക . കൂടാതെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചതച്ചു ചേർത്ത് കൊടുക്കുക . അതിനു ശേഷം രണ്ടു കഷ്ണം പട്ടയും വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുക . കൂടാതെ എല്ലാം ഇളക്കിയെടുത്ത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക . എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക . ശേഷം കുറച്ചു നാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ് .

 

ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കുടിക്കുക ആണെങ്കിൽ കൊളസ്‌ട്രോൾ , ഷുഗർ , കൊഴുപ് , അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രക്തകുഴലിലിന്റെ അടപ്പ് എന്നീ പ്രശനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട് പോവുന്നതാണ് . മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ മെലിയാനും സഹായിക്കുന്നു .https://youtu.be/u_NGWfUCe7Q

Leave a Comment