29 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം 3 രാശിക്കാർ പൊടിപൊടിക്കും

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ മാസത്തിലെ ഗ്രഹണത്തിലൂടെ കാണുന്നത് . നിങ്ങൾക്ക് തലമുറകളായി കിട്ടിയ കർമബലങ്ങൾ മൂലം ദുരിതം അനുഭവിക്കയുണ്ടെകിൽ നിങ്ങൾ ഒരു  ഈശ്വര  ഭക്തനാണെകിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പൂജയും വഴിപാടുകളും നടത്തുക . അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറുന്നതാണ് . അതുപോലെ തന്നെ ജോലി നേടിയെടുക്കാനും പരീക്ഷകളിൽ നല്ല വിജയം കൈ വരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും പറയുന്നു .

 

 

 

മാത്രമല്ല വീട് വക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ നല്ല സമയമാണെന്നും കാണിക്കുന്നു . കൂടാതെ സമ്പന്നത വർധിക്കാനും അവസരമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു . എന്നാൽ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ മോശ സമയമാണെന്നും അവർ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും ആളുകളോട് നല്ല രീതിയിൽ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യണം . മാത്രമല്ല ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളും വഴിപാടുകളും നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും .

 

 

കൂടാതെ ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തൊഴുതു വരുന്നതും അവിടെയുള്ള മുഖ്യ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതും നിങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് ഈ മാസം ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉള്ളതെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായി താഴെ ഉള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വീഡിയോ കണ്ട് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കാണാം.https://youtu.be/xr285FPD1Mc

Leave a Comment