കഷണ്ടിക്കു വരെ പരിഹാരം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഓയിൽ .

കഷണ്ടിക്കു വരെ പരിഹാരം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഓയിൽ .
നമ്മളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവുമധികം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടി കൊഴിച്ചിൽ. ഇന്ന് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഈ പ്രശ്നം അവരുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിനു തന്നെ ബാധിക്കുന്നു . തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരം മൂലം ആണ് നമ്മളിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ കാണപെടുന്നത്.

 

മാത്രമുള്ള ഇതുമൂലം തലയിൽ പുറ്റ് വരാനും തലയിൽ ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകുന്നു . എന്നാൽ നമ്മുക്ക് താരൻ അകറ്റി മുടി തഴച്ചു വരാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റമൂലി എങ്ങനെ തയ്യാറാകാം എന്ന് നോക്കിയാലോ ..

 

 

എങ്ങനെയെന്നാൽ , കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് നന്നായി ചതെച്ചെടുക്കുക . എന്നിട്ട് ഒരു ചട്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക . ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക . ചൂട് ആറിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തലയോട്ടിയിൽ നന്നായി തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം . അരമണിക്കൂർ ശേഷം കഴുകി കളയാം . ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താരൻ അകറ്റി മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി മുടിയുടെ കരുത്ത് കൂടി മുടി നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടുവാനും മുടി കൂടുതൽ തഴച്ചു വളയാനും ഗുണം ചെയ്യുന്നു .https://youtu.be/lgB2QAInEUM

Leave a Comment