ഇരുണ്ട മുഖമെന്നു ഇനി നിങ്ങളെ നോക്കി ആരും പറയില്ല . മുഖത്തെ കറുപ്പും കുത്തുകളും മാറ്റാം !

ഇരുണ്ട മുഖമെന്നു ഇനി നിങ്ങളെ നോക്കി ആരും പറയില്ല . മുഖത്തെ കറുപ്പും കുത്തുകളും മാറ്റാം !
നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മുഖസൗന്ധര്യത്തെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് . പലർക്കും മുഖത്ത് ചെറിയ പാടുകൾ വന്നാൽ പോലും അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതാണ് . പലർക്കും മുഖത്ത് പല പാടുകളും അതുപോലെ വെയിലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പും ഉളവരായിരിക്കാം . എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഖം വെളുത്ത് തുടിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് പരിചയപെട്ടാലോ ..

 

 

നമ്മുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊടികൈ ആണിത് . എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു കുക്കുമ്പർ വട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കുക . എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുക്കുമ്പർ എല്ലാം മുങ്ങി കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക . ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക . 5 മിനിട്ടിനു ശേഷം മുഖത്തു കുക്കുമ്പർ ഓരോന്നായി ഒട്ടിച്ചു വക്കുക . 20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വക്കുക . ശേഷം മുഖം കഴുകിയെടുകാം .

 

നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തുള്ള പാടുകളും വെയിലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പും എല്ലാം അകറ്റി മുഖത്തെ വെളുത്ത നിറം നൽകി മൃദുവാക്കുന്നതാണ് .  നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണാം .https://youtu.be/YH3HUXbajxQ

Leave a Comment