പല്ലിലെ കറയും മഞ്ഞ നിറവും പോകാൻ ഇതു മതി . .

പല്ലിലെ കറയും മഞ്ഞ നിറവും പോകാൻ ഇതു മതി . .
പലരിലും കാണപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമാണ് പല്ലിലെ കറകൾ . അതിനാൽ നമ്മുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകാറുണ്ട് . അത്പോലെ തന്നെ പല്ലിനെ മോണയുടെ പഴുപ്പ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ വായ്നാറ്റം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള ടിപ്സ് നോക്കിയാലോ . എങ്ങനെയെന്നാൽ , ഒരു പാത്രത്തിലേക്കു ഒരു പകുതി തക്കാളിയുടെ നീരെടുക്കുക . ശേഷം അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഉപ്പു ചേർക്കുക .

 

 

ശേഷം അര സ്പൂൺ അപകരവും ഇട്ടു കൊടുക്കുക . എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ടൂത് പേസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക . എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലിന്റെ മോണയുടെ പഴുപ്പ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ വായ്നാറ്റം അതുപോലെ പല്ലിലെ കറകൾ എന്നിവയെല്ലാം പോകുവാൻ ഗുണം ചെയ്യുന്നു . വിട്ടുമാറാത്ത കറകൾ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചതോളം ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി പോകുന്നതാണ് . ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ ടിപ്പുകൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണാം .https://youtu.be/QHvzHq1QPag

Leave a Comment