മുഖക്കുരുവിന് വിട. മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാൻ എളുപ്പവഴി

നമ്മൾ എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുഖക്കുരു . ഇതുമൂലം വേദനയും കറുത്ത പാടുകളും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു .ഇതിനാൽ നമ്മുടെ മുഖഭംഗി നഷ്ടപ്പെടാനും കാരണമാകുന്നു . അതിനാൽ മുഖക്കുരു എന്ന പ്രശ്‌നം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും വരാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ മുഖത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കുറച്ചു വഴികൾ നോക്കിയാലോ !

 

 

എങ്ങനെയെന്നാൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ ക്ലെൻസർ മുഖത്തു ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും . അതുപോലെ തന്നെ മുഖക്കുരുവുള്ള ഭാഗത്ത് ചൂടും തണുപ്പും മാറി മാറി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും . ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഖക്കുരു മാറിപോകാൻ സഹായിക്കുന്നു . മുഖക്കുരു മാറിപോകാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച ഓയിൽമെൻറ്സ് , ക്രീമുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതിനു നല്ലതാണ് . മുഖകുരുവിൽ പിടിക്കുന്നതും പൊട്ടിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക .

 

കൂടാതെ മുഖസൗന്ധര്യത്തിനുള്ള ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക . മാത്രമല്ല മികച്ച ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു മുഖക്കുരു മാറിപോകാനുള്ള ചികിത്സ എടുക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും . ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖക്കുരു വരാതിരിക്കാനും മാറിപോകാനും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം .https://youtu.be/WjnWw-Z_KcY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *