വെള്ളമടിച്ചു ആനപ്പുറത്തു നിന്നും വീണ പാപ്പാനെ നാട്ടുകാർ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ

   
 

ആനയുടെ പേരുകേട്ട നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഉത്സവങ്ങളിൽ ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുക എന്നുള്ളത് കേരളീയരുടെ പ്രധാന ആചാരമാണ്. ആനകളില്ലാത്ത ഒരു ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല.ഒരുകാലത്തു ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആനകളെ ആയിരുന്നു , എന്നാൽ ആനയും പപ്പനും ആണ് കൂടുതൽ ബന്ധം ഉള്ളവർ ആണ് , എന്നാൽ ആനയുടെ പൂർണമായ ഒരു നിയന്ത്രണം ആ പാപ്പന്റെ കൈയിൽ ആവും ,ഒരു ആനക്ക് 4 പാപ്പാന്മാർ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് , ആന ഇടഞ്ഞാൽ പാപ്പാന്മാർക്ക് തന്നെ ആണ് മെരുക്കാൻ കഴിയുള്ളു എന്നാൽ പാപ്പാന്മാർക്ക് പോലും മെരുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് , എന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടു പാപ്പാൻ ആനയെ കൊണ്ട് പോവുന്ന ഒരു ദൃശ്യം ആണ് ,

 

 

വളരെ അതികം ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുന്നത് , ആനക്ക് പാപ്പന്റെ നിയന്തരണം ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല , പാപ്പാൻ മദ്യപിച്ചു അവശ നിലയിൽ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് , നാട്ടുകാരുടെയും പോലീസിന്റെയും ഇടപെടൽ മൂലം ആണ് വലിയ ഒരു അപകടം ഒഴിവായത് , എന്നാൽ ഈ ആന പാപ്പാനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ആനയുടെ ഉടമ വന്ന ശേഷം ആണ് ആന അനുസരണ കാണിച്ചത് തുടർന്ന് ആനയെ ഉടമ കൊണ്ടുപോവകയും ചെയ്തു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

 

https://youtu.be/D9_MYh8ivjk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *