കോട്ട മധുവായി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷമായി കാപ്പയിലെ ചിത്രങ്ങൾ – Prithviraj as Kotta Madhu in Kaapa

Prithviraj as Kotta Madhu in Kaapa:- കടുവ സൂപ്പർ വിജയം നേടി  ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ- ഷാജി കൈലാസ് ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് കാപ്പ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു….