ജാസ്മിന്റെ ബിഗ്ഗ്‌ബോസ് ഡയറക്ടർ റോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ

ബിഗ് ബോസ് എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ നിന്നും പുറത്തായ ഒരാൾ ആണ് റോബിൻ മലയാള ടെലിവിഷൻ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയധികം ഫാൻ കാരെ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല , അത് റോബിൻ തന്നെ ആണ് ,നിരവധി ആളുകൾ…