റിയാസിന് കേക്കുമായി റോൻസൺ, ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് – Bigg Boss fame Riyas and Ronson

Bigg Boss fame Riyas and Ronson :- ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പുറത്തായെങ്കിലും ഇപ്പോഴും സൗഹൃദം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ആണ് റിയാസും റോൻസണും. ബിഗ് ബോസിന്റെ നാലാം സീസണിൽ വൈൽഡ് എൻട്രിയിലൂടെ ബിഗ്…